Vem ärver husdjuren?

Det är otroligt sorgligt när ett husdjur blir kvar efter att en person som bott själv avlidit. För att undvika att husdjuret avlivas gör man bäst i att testamentera djuret till någon som man litar på och som man vet bryr sig om ens husdjur. Precis som alla andra tillgångar omfattas husdjuren av arvsrätten. Dock ser de flesta människor på djuren som något annat än en vas då dessa behöver omvårdnad och kärlek. 

Del av dikten “Katt i tom våning” av Wisława Szymborska

Dö – så gör man inte mot en katt.

För vad ska katten ta sig till

i den tomma våningen.

Klättra på väggarna.

Gnida sig mot möblerna.

Inget verkar ändrat,

men inget är sig likt.

Inget verkar flyttat,

men ändå står det glesare.

Och på kvällen lyser ingen lampa.

Det hörs steg i trappan,

men inte just de.

Handen som lägger fisken på fatet

är inte heller samma.

Det är något som inte börjar

när det skulle börja.

Någon som inte händer

som det ska.

Någon bara var här,

sen var han plötsligt borta

och är nu envist borta… (dikten är förkortad)

Arvsrätt – en övergripande förklaring 

Med ordet arvsrätt menas alla de lagar och regler som gäller i Sverige när en person avlider. Arvsrätten kan delvis påverkas av testamente från den som dött.

När en person dör så ärver i första hand den dödes maka, make eller registrerade partner. Om en sådan inte finns eller har avlidit innan så ärver den avlidnes släktingar. Släktingarna delas in i olika klasser och ärver i tur efter varandra. Det betyder att så länge som det finns någon i första klassen kan inte släktingar i andra klassen ärva. När endast släktingar ärver den avlidnes kvarlåtenskap säger man att arvsrätten är oinskränkt. Här nedan är en förklaring av klasserna:

  • Första klassen är barnbarn och barn, så kallade bröstarvingar. 
  • Andra klassen är syskon, syskonbarn och föräldrar.
  • Tredje klassen är mor- och farföräldrar samt deras barn, dvs farbröder,  morbröder, fastrar och mostrar, 

Kusiner ärver inte efter en lagändring som gjordes 1928. 

Arvsrätten är värd att hålla koll på

En sambo räknas av de flesta som familj men om man inte har registrerat partnerskap eller är gifta så behöver man skriva testamente för att den dödes kvarlåtenskap gå till sambon. Även om man skrivit ett testamente så har släkten fortfarande viss rätt till sina arv vid bodelningen. Det finns dock skydd här för sambos i sambolagen. Om du vill att din sambo ska ärva dig kan det vara bra att tala med en jurist som är insatt. Ett steg i ledet är att ta fram ett samboavtal

Mer info: arvsrätt.nu